Telo je temelj umskih sposobnosti in orodje duha; 

zato mora biti krepko in zdravo…

/J.J. Rousseau/

© Created by avatarf